وائل مهدی
روزنامه نگار حوزه نفت روزنامه "الشرق الاوسط"
TT

صندوق سرمایه گذاری‌های عمومی میان «بلومبرگ» و «مودیز»

«بلومبرگ» مؤسسه‌‌ای رسانه‌ای است که با وجود نوپا بودن ریشه داراست چرا که بخش رسانه‌ای بلومبرگ سال 1990 و 10سال پس از تولید شرکت مادر تأسیس شد که همچنان به بانک‌ها و صندوق‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ خدمات مالی می‌دهد. از جهتی دیگر شرکت رتبه‌بندی اعتباری «مودیز» قراردارد که درکنار «فیچ» و «اس اند بی گلوبال» یکی از سه آژانس بزرگ رتبه‌بندی اعتباری به شمار می‌آید.
همه این گفته‌های به معنای آن نیست که اینها در ارزیابی خود به اشتباه نمی‌روند. «بلومبرگ» به خطا می‌رود و پیش از این «مودیز» در رتبه‌بندی مؤسسه‌ها به اشتباه افتاد که موجب بحران مالی جهانی سال‌های 2007 و 2008 شد.
اما جهان به آنچه این دو ارائه می‌دهند احترام می‌گذارد و به دقت به آنها گوش می‌دهد. اگر به نظرات آنها به تصمیم سعودی برای انتقال سهم4درصدی از آرامکو به صندوق سرمایه‌گذاری‌های عمومی نگاه کنیم تفاوت‌های بسیاری در دیدگاه‌ها می‌بینیم.
براساس گزارش «بلومبرگ» این سهم موجب توجه و حرکت بیشتر صندوق به بخش نفت و گاز می‌شود و این بخشی است که صندوق‌های حاکمیتی دیگر از آن گریزانند و در نتیجه از جذابیت صندوق سعودی برای سرمایه‌گذارانی که به محیط زیست و اقتصاد سبز توجه دارند می‌کاهد.
اما از دیدگاه «مودیز» که این ماه صندوق را A1 ارزیابی کرد، این معامله برای صندوق مثبت است چون دارایی‌ها را اضافه می‌کند که درصورت تقسیم سودها درآمدهای مالی به بارمی‌آورد. درهمین حال پایه دارایی‌ها را برای صندوق گسترش می‌دهد. «مودیز» با این سخن«بلومبرگ» که می‌گوید صندوق از توجه خود به نفت و گاز می‌کاهد، نیز مخالفت می‌کند.
از درانصاف باید در پرونده کلی سرمایه‌گذاری‌ها به این معامله نگاه کرد چرا که طرح‌های زیادی وجود دارند که دوست محیط زیستند که صندوق مالک آنهاست مانند «نیوم» و «شرکت دریای سرخ» و توسعه میدان «السوده» و «الدرعیه».
و حقیقت اینکه این معامله در استراتژی صندوق مهم است تا بتواند در جهان جایگاه بزرگ‌ترین را داشته باشد و انتقال سهامی به ارزش 80 میلیارد دلار از «آرامکو» به صندوق آن را به ششمین صندوق بزرگ حاکمیتی جهانی تبدیل کرد.
درخصوص سرمایه‌گذاری‌های دوست محیط زیست، پیش‌بینی می‌شود صندوق به زودی استراتژی سبز خود را اعلام کند که به سرمایه‌گذاران نشان خواهد داد صندوق و پادشاهی چه اهمیتی به محیط زیست می‌دهند.
پرسشی که باقی می‌ماند این است که سرمایه‌گذاران به چه کسی گوش می‌دهند؟«بلومبرگ» یا «مودیز»؟