الیاس حرفوش
نویسنده وروزنامه نگار لبنانی
TT

نسخه نصرالله برای پس از انتخابات

رهبران «حزب الله» و دبیرکل آن حسن نصرالله از راه «خوانش درست و به جای» نتایج انتخابات هفته پیش لبنان به کسانی که برقدرت آن نتایج برای ایجاد تحول در صحنه سیاسی یا تغییر مسیری که کشور درآن حرکت می‌کند حساب بازکرده‌اند خیلی سریع پاسخ دادند.
از آن خوانش روشن بود که چهار عنوان طرح حزب برای مرحله بعد را مشخص می‌کنند یا می‌توان آنها را «نسخه» پس از انتخابات خواند؛ و می‌دانیم نسخه‌هایی که «حزب الله» برای واقعیت لبنان می‌پیچد کمتر در اصابت به هدف خود اشتباه می‌کنند.
1-عنوان اول مربوط به سلاح «حزب‌الله» و سه‌گانه‌ای می‌شود که حزب آن را «طلایی» می‌خواند(ارتش، ملت و مقاومت) که آن را بر بیانیه‌های وزارتی همه دولت‌هایی که درآنها حضور داشت تحمیل کرد. این مسئله به یکی از اصول برنامه تبلیغاتی مخالفان حزب تبدیل شد که بیشتر فرقه‌ها و احزاب لبنانی را شامل می‌شد- به استثنای فرقه شیعه‌ای شدند که به دلایل شناخته شده توان آنها برای مواجهه با گفتمان «حزب الله» و جنبش «امل» محدود شد.
«حزب الله» از راه نتایج انتخابات به این نتیجه رسید که این نتایج به برکت توده‌هایی که مدعی شد در مناطق نفوذش به خصوص جنوب و بقاع به نامزدهایش رأی دادند و به نظر حزب به تناسب شمار رأی دهندگان از نیم میلیون رأی دهنده گذشت و اکثریت مردمی تشکیل دادند، «شبکه ایمنی» برای حزب وسلاحش به وجود آوردند.
این بدین معناست که از نظر«حزب الله» مخالفانش در رسیدن به هدف اصلی خود در این مبارزه که بازگرداندن حاکمیت حکومت و جلوگیری از حضور هرگونه نیروی مسلح خارج از نیروی قانونی شکست خورده‌اند.
2- موضوع سلاح به گفتمان خائن شمردنی که «حزب الله» درمقابل مخالفانش به کارمی‌برد ارتباط دارد. هرگونه خواسته برای خلع سلاح حزب افرادی را شایسته اتهام «مزدوری» می‌سازد که چنین خواسته‌ای دارند. آنها «مزدور» امریکا و اسرائیل‌اند و در نتیجه حزبی که خود را تنها«قیم» بر منافع کشور می‌داند آماده هرگونه رویاروی با آنهاست، اگر در «محاسبات» خود دچار خطا شوند. همچنین نماینده محمد رعد رئیس فراکسیون نمایندگان حزب تهدید کرد:« شما را به عنوان مخالف در مجلس نمایندگان می‌پذیریم اما هرگز شما را به عنوان سپر اسرائیل یا کسانی که پشت اسرائیل ایستاده‌اند نمی‌پذیریم». همچنین رعد پس از اعلام نتایج انتخابات که مخالفان حزب با کسب اکثریت به آن تفاخر کردند و اینکه برگه نمایندگی در دست دارند که به آنها اجازه می‌دهد به مواجهه «حزب الله» در پارلمان بروند، راه را برآنها قطع و به جنگ داخلی تهدیدشان کرد اگر خواسته خلع سلاح حزب را دنبال کنند و گفت:« مبادا هیزم جنگ داخلی بشوید که اسرائیل شما را به آن سمت می‌برد».
3-«حزب الله» این اتهامات را که می‌گوید سلاحش بر تصمیم لبنانی‌ها مسلط است به نتایج انتخابات ربط داد که مخالفانش می‎گویند درآن نتایج خوبی به دست آورده‌اند. دبیرکل حزب می‌گوید:« اگر سلاح ما مسلط است چطور شما آزادانه به پای صندوق‌های رأی می‌روید و هرکه را که می‌خواهید انتخاب می‌کنید حتی اگر دشمن ما باشد؟»
نصرالله در لغزشی زبانی اتهام قدرت داشتن سلاح حزب بر تعطیل کردن فعالیت سیاسی درلبنان را تأیید ‌کرد و گفت:« اگر می‌خواستیم انتخابات را تعطیل کنیم این کار را می‌کردیم». آنچه به روشنی می‌توان از آن نتیجه‌گیری کرد اینکه حزب اعتراف می‌کند برتصمیم‌گیری لبنان هیمنه دارد و هرگاه بخواهد اجازه می‌دهد و هر وقت نخواهد اجازه نمی‌دهد. همچنین لغزش زبان نصرالله نشان می‌دهد برعکس ادعای رهبران حزب دراین باره او آماده است برای تحمیل دیدگاه خود بر لبنانی‌ها هر وقت اراده کند از سلاح استفاده می‌کند.
علاوه براین نصرا لله یادآوری می‌کند در دوسال 2005(پس ازترور رفیق الحریری) و سال 2009«اجازه داد» انتخابات برگزار شود و در دو دوره مخالفان حزب اکثریت را به دست آوردند. اما «حزب الله» که به فرهنگ دموکراسی خود مباهات می‌کند، از یاد برد به لبنانی‌ها بگوید چطور به خیزش آن اکثریت پاسخ داد و در دوباری که دولت تشکیل دادند چه کاری توانستند بکنند؟ باراول دوره ترور چهره‌های برجسته جریان «14 آذار» بود که پس از ترور نخست وزیر الحریری در برابر نظام سوری و «حزب‌الله» ایستادند. همچنین محاصره مجلس نمایندگان در دل بیروت و حمله 7 می2008 که نصرالله آن را «روزی باشکوه» برشمرد، روشی برای بستن راه برای فعالیت دولت و در بار دوم استعفای وزرای شیعه از دولت نخست‌وزیر سعد الحریری درسال 2011 به بهانه‌ نبود«میثاق» به عنوان راهی برای ساقط کرد دولتش. و این پاسخی بود به تحقیقات بین‌المللی برای محاکمه متهمان به ترور رفیق الحریری بود.
4-از نگاه «حزب الله» اقدام اکثریت لبنانی‌ها از راه انتخابات هیچ معنایی ندارد. به همین دلیل نصرالله برای اعلام اینکه انتخابات کنونی هیچ اکثریتی نداشت شتاب به خرج داد با اینکه از نتایج مشخص شد جریان‌های مخالف طرح آن با همدیگر اکثریت مجلس جدید را در اختیار دارند.
این تصویری است که «حزب الله» برای افرادی که دغدغه لبنان را دارند عرضه می‌کند: هیچ چیز تغییرنکرده. ما با سلاح‌مان آمادگی کامل داریم. اهمیتی به انتخابات شما و اکثریت‌تان نمی‌دهیم. اگر خواستید از دموکراسی‌تان برای مواجهه با ما استفاده کنید شما را در ردیف مزدوران می‌نشانیم و جنگ داخلی راه ما برای تسویه حساب با شماست.
باید اعتراف کرد «حزب الله» برحق است. چون در زمانی که یکی از احزاب شرکت کننده سلاح در اختیار داشته باشد و می‌تواند سیطره خود بر روند سیاسی اگر نتایج بیرون آمده از صندوق‌ها مطابق خواسته‎اش نبود را تحمیل کند، انتخابات معنایی ندارد.