مرمت کاخ های باستانی

مرمت کاخ های باستانی

پنجشنبه, 6 ژانویه, 2022 - 22:00
زاهی حواس

 وزیرمشاور سابق درامور آثار باستانی مصر و مدیر آثار جیزه

پروژه مرمت کاخ ها و عمارت های تاریخی و باستانی در مرکز شهر ریاض از جمله برنامه های مهم وزارت فرهنگ است. وزارت فرهنگ پروژه های اداره میراث فرهنگی را مدیریت می کند. شاهزاده بدر بن عبد الله بن فرحان وزیر فرهنگ از آغاز پروژه مرمت و احیای بناهای تاریخی در مرکز ریاض خبر داد. هر کدام از آنها نشانی از هنر و معماری و فرهنگ و تمدن کهن دارند. ملک سلمان بن عبد العزیز خادم حرمین شریفین که این برنامه تحت حمایت وی انجام می شود در دوره استانداری ریاض نقش کلیدی در حفاظت از میراث فرهنگی و بناهای تاریخی و کاخ های این استان داشت. شاهزاده بدر بن عبدالله اضافه کرد که این عصر نوزایی فرهنگی و روند مرمت کاخ ها و عمارت های تاریخی بخشی از حمایت نامحدود شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد از حوزه فرهنگ است.

در فاز اول این پروژه ۱۵ کاخ باستانی در محله های الغوطه و ظهیره مرمت می شوند که از این مجموع سه کاخ در غوطه شرقی و هفت کاخ در غوطه غربی هستند. پنج کاخ پادشاهی دیگر هم در دستور کارند. فاز اول شامل تنظیم مطالعات مقدماتی و نقشه های سازه ای و معماری و بررسی فنی و اداره اماکن و مقاوم سازی و قالب بندی و آب بندی و تقویت پی است که حدود سه ماه طول می کشد.

به گمانم کاخ هایی که ترک خورده اند و در معرض زیادتر شدن ترک ها هستند باید فورا مرمت شوند و این مهم ترین گام در مرحله کنونی است.

در فاز دوم مرمت کامل انجام می شود و بناهایی که صدمه دیده یا تغییر شکل داده اند با دقت مرمت می شوند و دوباره به شکل اولیه بازمی گردند. بناهای تاریخی که پس از مرمت و بازسازی به حال خود رها می شوند هیچ اقدامی برای حفاظت از آنها انجام نمی گیرد. حفاظت از بناهای تاریخی زیبایی و جلوه اصلی آنها را احیا می کند و این بناها مثل کاخ های باستانی در کشورهای فراوان به عرصه فرهنگ و نوآوری تبدیل می شوند. 

پروژه مرمت بناهای تاریخی زیر نظر وزارت فرهنگ است و وزارت فرهنگ پروژه های اداره میراث فرهنگی را مدیریت می کند و کمیسیون سلطنتی شهر ریاض و شهرداری ریاض در این زمینه همکاری می کنند. مرمت این اماکن به شرکت های فراوانی واگذار شده که مهندسان و مرمتگران و حفاظتگران خبره متعددی در این شرکت ها کار می کند. این کارشناسان و متخصصان مرمت آثار تاریخی در ابتدا مطالعات فن شناسی انجام و سپس نقشه های آسیب نگاری فراهم می کنند. بدین ترتیب، کاخ ها و عمارت های فرهنگی و تاریخی رونق و زیبایی خود را بازیافته و نقش موثری در عرصه فرهنگ و هنر ایفا می کنند.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای