تلاویو-تهران؛ رویارویی عریان

تلاویو-تهران؛ رویارویی عریان

شنبه, 25 ژوئن, 2022 - 19:00

در حالیکه صحنه مذاکرات وین بین ایران و مجموعه کشورهای (5+1) درخصوص پرونده‌ هسته‌ای دچار تزلزل شده، نگاه‌های امنیتی متوجه شهر استانبول می‌شوند، یعنی شهری که ممکن است صحنه جنگ اطلاعاتی بین تهران و تلاویو بشود به خصوص پس از انتشار اطلاعاتی از منابع رسمی ترکیه و اسرائیلی درباره امکان اقدام تهران به عملیات انتقام‌جویانه علیه اهداف اسرائیلی در ترکیه پس ازسریال ترورها علیه دانشمندان هسته‌ای ایرانی و افسران عالیرتبه «سپاه پاسداران» که تهران در این باره انگشت اتهام را به سوی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل «موساد» می‌گیرد که پشت این حوادث ایستاده است.

ویژگی کار دستگاه‌های امنیتی درجهان این است که به طور علنی و آشکارا دست زدن به هرگونه عملیات حذف یا ترور را به عهده نمی‌گیرند و ماهیت حملات در ایران این است که تهران موساد را به قرارداشتن پشت آنها متهم می‌سازد، اما رویارویی امنیتی موجود تاکنون از یک طرف یعنی از سوی اسرائیل بوده به طوری که داخل ایران و خارج مرتبط به امنیت و ثبات منطقه خاورمیانه منتظر واکنش ایرانی و واکنش‌های احتمالی پس از پاسخ ایرانی‌اند که ممکن است به برخورد امنیتی گسترده‌تری در منطقه منجر شود و این بار منجر به برخورد مستقیم بین دوطرف شود و این از سخنان وزیردفاع اسرائیلی بینی گانتس در مقابل کنیست مشخص بود که گفت:« می‌دانیم چطور به هرگونه تلاش برای آسیب زدن به اسرائیلی‌ها در زمان و مکان مناسب همچنین با ابزار و وسائل مناسب پاسخ دهیم و هر کار خصمانه از سوی ایران در هرمکانی با پاسخ محکم روبه رو می‌شود».

خطرناک‌ترین بخش سخنان گانتس این بود که این بار با ارتشی تهدید کرد که مجموعه اهدافی را آماده ساخته که با همه سناریوها تناسب دارند و این یعنی سایه‌های جنگی که سال‌ها بین دوطرف ادامه داشته آشکار و علنی می‌شوند و این امکان وجود دارد که سطوح مختلف را فرابگیرد که از تزلزل مذاکرات وین، نرمش امریکا دربرابر تلاویو و نرم شدن موضع اروپایی با تهران بهره‌می‌برد که به تلاش‌های دو طرف(ایرانی و اسرائیلی) در محقق ساختن برخی اهداف خود از راه برخوردهای خشن خدمت می‌کند که ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند و همه را به تسهیل بازگشت به میزمذاکرات بکشاند یا اینکه زمینه چینی برای وضعیتی وسیع‌تر و خطرناک‌تر خواهد بود.

روشن است که تلاویو از هفته‌ها پیش درحال آمادگی برای جلوگیری از هرعملیاتی علیه اهداف اسرائیلی در خارج است که رئیس دستگاه اطلاعاتی «سپاه پاسداران» حسین طائب برای آن نقشه می‌کشید به گونه‌ای که تلاویو همان زمان دریافت طائب که پس از شکست در محافظت از کادرهای عالیرتبه ایرانی متخصص در امور هسته‌ای و موشکی پستش را درمعرض فشارهای داخلی از سوی رهبران و مقامات بالاتر می‌دید، نیاز به پاسخ دادن دارد تا لیاقتش را ثابت و هیبت امنیتی ایران را پس از مرحله نفوذهای سنگین برگرداند که دستگاه موساد موفق شد درآنها به اهداف شبه محالی برسد و عملیاتش در دوره اخیر به مسئله‌ای تقریباً روزانه بدل شد. اما تهران شک اسرائیلی در باره امکان ادامه حضور طائب در پستش را به یقین تبدیل کرد و او را صبح پنجشنبه برکنار کرد تا اسرائیل علت حذف یکی از بزرگ‌ترین چهره‌های دستگاه اطلاعاتی در تاریخ «سپاه پاسداران» باشد.

به نظرمی‌رسد تلاویو براین باور است که تهران نیاز به پاسخ دارد همچنانکه تهران درمخمصه افتاده و مجبور به دادن پاسخ است به همین دلیل مقامات بلندمرتبه اسرائیلی اقدام به دادن هشدار نسبت به عملیات انتقامجویانه در استانبول کردند و طرف‌های ترک و اسرائیلی اطلاعات را تأیید کردند که تهران برای انجام عملیات انتقامجویانه علیه اسرائیل درخاک ترکیه و دیگر نقاط آماده می‌شود. انتشار این اطلاعات همچنین در چارچوب بهبود روابط بین آنکارا و تلاویو صورت گرفت که رؤسای جمهوری دو کشور سلامت گردشگران اسرائیلی در ترکیه و تلاش‌های ترکیه در ناکام گذاشتن نقشه‌های ایرانی را بررسی کردند و این یک علامت امنیتی و سیاسی است که نشان از تغییر مواضع آنکارا در مدت اخیر دارد به خصوص آنچه منابع دیپلماتیک نقل کردند که دو رئیس جمهوری (ترکیه و اسرائیل) براین توافق کردند که خطرهمچنان پابرجاست و دستگیری هسته‌ها در استانبول ادامه دارد و به همین دلیل « براهمیت ارتباط تنگاتنگ و همکاری بین دوطرف تا دستگیری همه هسته‌ها و قطع عامل تهدیدها» تأکید کردند.

براین اساس تا بدینجا یک برتری امنیتی واضح اسرائیلی در سوریه به داخل ایران منتقل شده است... در گذشته تهران سکوت اختیار می‌کرد و به ادعای آن از « فروغلتیدن در خواسته دشمن» اجتناب کرد، اما اکنون پاسخ دادن ضروری به نظر می‌رسد، اما اول اینکه آیا می‌تواند یا نه و دوم آیا آماده دادن هزینه است؟ پاسخ قطعی را محمد کاظمی جایگزین حسین طائب می‌داند.


دیدگاه‌های دیگر

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای