نجیب صعب

نجیب صعب

رئیس انجمن محیط زیست و توسعه عربی(افد) و سردبیر مجله «محیط زیست و توسعه»

Writer Articles

دوران دوچرخه و اینترنت

وقتی چند روز پیش کارکنان شهرژنو پس از چندین هفته قرنطینه خانگی به محل کارخود برگشتند به راه‌های پرتر

« قرارداد سبز» محیط زیست و آب و هوا

برگزاری یازدهمین دوره « همایش زیست محیطی سن پترزبورگ» مناسبتی برای تجدید پایبندی اتحادیه اروپا به بر

آیا واقعاً محیط زیست بهره می‌برد؟

با دوست کارشناس انرژی‌ام موافق نیستم که نوشت، محیط زیست تنها استفاده کننده از مصیبت بزرگ «کرونا» است

درس‌های زیست محیطی «کرونا»

طبق برنامه این هفته قرار بود برای شرکت در جلسه کمیته مشورتی سازمان ملل متحد  به ترنیداد و توباگ

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای