آمال موسی

آمال موسی

شاعر و نویسنده و استاد جامعه شناسی دانشگاه تونس

Writer Articles

تونس به کجا می‌رود؟

میان تونس واقعی امروز و آن تونس که باید باشد تفاوت بسیار است.

​2019؛ یک سال سیاسی شلوغ در تونس

درست است که از تاریخ 14 ژوئن 2011 تونس جنبشی سیاسی را درتجربه می‌کند و نخبگان و مردم حرفی جز سیاست ن

کارکرد دیگر دموکراسی

جوامعی که در تجربه‌ها و دانش عقب مانده‌اند و در انجام کارهایی که دوست دارند انجام دهند و حرف آخر را

تهدیدهای اسلام سیاسی

طی هشت سال گذشته، در جوامع عربی جنبشی شکل گرفته که گاهی مانند آنچه در انقلاب‌های تونس، مصر و لیبی ات

پیشنهاد ما

چند رسانه‌ای